• Roční kontroly hasicích přístrojů a hydrantů
  • Servis hasicích přístrojů
  • Dodávka a montáž hasicích přístrojů
  • Stanovení počtu a umístění hasicích přístrojů
  • Zapůjčení hasicích přístrojů
  • Kontroly požárně bezpečnostních zařízení – požární dveře, nouzové osvětlení, požární ucpávky aj.