• Komplexní zajištění služeb v oblasti BOZP & PO & ENVI na základě servisní smlouvy.
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • Požární ochrana
  • Odpady a podniková ekologie
  • Nakládání s chemikáliemi
  • Správa budov
  • Údržba technických zařízení, elektrická zařízení, tlaková zařízení, plynová zařízení, zdvihací zařízení, regálové systémy a jiné, dle potřeby zákazníka.
  • Kontroly a údržba prostředků požární ochrany, zásobování požární vodou a požárně bezpečnostních zařízení.
  • Instalace svislého a vodorovného bezpečnostního značení.