• Zpracování registru právních povinností
  • Audity systému nakládání s odpady a podnikové ekologie
  • Zákonná hlášení (EKOKOM, ISPOP, produkce odpadů a jiné)
  • Havarijní plány pracovišť a provozů
  • Zavedení systému nakládání s odpady a odpadového hospodářství
  • Zastupování při kontrolách autorit - ČIŽP, KHS, úřady a obce s rozšířenou působností