Zpracování dokumentace v oblasti požární ochrany

 • Požární poplachové směrnice
 • Stanovení rozsahu a zabezpečení požární ochrany
 • Požární kniha – zavedení a správa
 • Stanovení rozsahu a způsobu organizace školení o požární ochraně
 • Požární evakuační plán
 • Operativní karta
 • Dokumentace zdolávání požárů
 • Řád ohlašovny požárů
 • Posouzení požárního nebezpečí

Školení a odborná příprava zaměstnanců

 • Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců
 • Školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků o PO
 • Odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • Stanovení počtu a rozmístění hasicích přístrojů na pracovišti

Preventivní kontroly pracovišť, užívaných a provozovaných prostor nebo objektů
Kontroly, servis, instalace a prodej hasicích přístrojů a systémů pro zásobování požární vodou
Kontroly požárně bezpečnostních zařízení – požární dveře, požární ucpávky, nouzové osvětlení aj.
Instalace bezpečnostního únikového značení, výstražného a bezpečnostního značení