• Školení o právních předpisech BOZP
  • Školení BOZP na pracovišti
  • Školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků o požární ochraně na pracovišti
  • Školení řidičů referentských vozidel
  • Školení pro práce ve výškách
  • Školení pro práci s NCHLaS, zajištěno OZO pro nakládání s NCHLaS
  • Seznámení s riziky
  • Seznámení s místními bezpečnostními předpisy pro provádění rizikových činností